Dansk English

Tek-Teach


Tool_100Tek-teach er blevet opdateret med en værktøjskasse omkring Online undervisning

Yellow_Loud_spVærktøjskassen er tænkt som et supplement i forbindelse med "Covid-19" udfordringen og er et supplement til de scenarier for forskellige undervisningsformater der er beskrevet på "sdunet.dk/da/teachonline"

Point_F_100De retningslinjer, du finder på "sdunet.dk/da/teachonline", skal under alle omstændigheder følges. 


SDU_Tek_100Tre udviklingsprojekter har i løbet af 2018 arbejdet med projekterne "Undervisning på store hold", "Eksamensformer" og "Projektvejledning"

Projekterne er kørt i regi af Uddannelsesforum med deltagelse af undervisere fra TEK, SDUUP og TEK's pædagogiske konsulenter. 

I forbindelse med arbejdet i projektgrupperne er dem enten udviklet eller identificeret forskellige pædagogiske/didaktiske værktøjskasser som formidles her på "TEK-TEACH".

toolbox_200

Værktøjskasserne er tænkt som inspirationskilde til pædagogiske og didaktiske metoder for underviserne på TEK, så der bliver mulighed for at dele undervisningspraksis samt dele gode og brugbare værktøjer.

Alle TEK's undervisere opfordres til at bidrage til den dynamiske udvikling af værktøjskasserne.

Mail_100Bidrag kan sendes til de pædagogiske konsulenter Sara Kvist eller Jørgen Røn som i samarbejde med bidragsyderne beskriver værktøjerne.